Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dla PCForce.pl

Symbol przekreślonego kontenera   

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady, umieszczony na produktach, informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej także „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera, stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyty sprzęt, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.

Jak możesz zwrócić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Jeśli kupujesz u nas sprzęt elektroniczny lub elektryczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, możesz bezpłatnie oddać do utylizacji stary sprzęt takiego samego rodzaju. Na przykład, kiedy kupujesz u nas nowy monitor, możesz oddać nam swój stary monitor.

Sprzęt, który oddajesz, musi być kompletny. Nie może być też zanieczyszczony w sposób, który może zagrażać życiu lub zdrowiu. Oznacza to, że możemy na przykład odmówić przyjęcia smartfona z wylaną baterią.

Możesz również oddać nam swój sprzęt nawet wtedy, kiedy nie kupujesz nowego – pod warunkiem, że żaden z zewnętrznych wymiarów tego sprzętu nie przekracza 25 centymetrów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r., poz. 1688).

Gdzie jeszcze możesz bezpłatnie zwrócić zużyty sprzęt

Pełen wykaz znajdziesz też w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej swojego miasta, gminy.

Najbliższe punkty zbiórki elektrośmieci:

  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Piwonicka 6, 62-800 Kalisz.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żadne z wymiarów nie przekracza 25 cm, można oddać bez konieczności zakupu nowego sprzętu w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dlaczego recykling sprzętu w gospodarstwie domowym jest ważny?

Każdy z nas ma wpływ na to, co dzieje się ze starym sprzętem elektronicznym, którego używamy. Odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem ponoszą nie tylko przedsiębiorcy, ale także konsumenci. Dlatego też ważne jest, żeby w Twoim gospodarstwie domowym sprzęt taki segregować i utylizować w odpowiedni sposób. Dzięki temu przyczynisz się do ochrony środowiska, ponieważ będzie można ponownie wykorzystać cenne surowce, z których zostały zrobione urządzenia.

Nigdy nie wyrzucaj zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami. Zanieś go do odpowiedniego punktu zbiórki takich urządzeń.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem:

PCForce.pl: ul. Gościnna 3, 62-800 Kalisz, NIP 6181929434

Sprzedawca, dostarczając klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem:

PCForce.pl: ul. Gościnna 3, 62-800 Kalisz, NIP 6181929434

Prowadzący punkt serwisowy może zapewnić nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest pod tym linkiem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl